Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Primeira práctica UNED de olivicultura nunha finca de Valdeorras

18 de diciembre de 2022

A pasada fin de semana celebrouse a primeira sesión práctica do Curso de Introdución á Olivicultura, nas inmediacións da aula Universitaria de UNED Ourense na Rúa, que se imparte desde o pasado mes de outubro. Entre as pretensións da UNED está o achegar rigor académico e técnico ás diversas actividades que, de forma sectorial, poidan contribuír ao desenvolvemento comarcal a partir da obtención de valor engadido desde a explotación dos recursos propios.

OURENSE, 18 de decembro de 2022. O docente José Espinosa Sánchez, sinala que nesta liña "e na comarca de Valdeorras e a súa área de influencia, o sector olivícola, como sector emerxente, require da posta ao dispor dos potenciais olivareros duns coñecementos que permitan abordar a planificación e o diagnóstico da explotación en aras á súa rendibilidade e sustentabilidade no tempo". Ese é o obxectivo ao que se engade a rigorosidade científica e técnica que ha de caracterizar a actividade universitaria, desde UNED de Ourense en cuxa Aula valdeorresa celébrase o curso.

A sesión do sábado día 17 concretouse en desenvolver: 

  • Poda de formación comentada sobre exemplares en estado de desenvolvemento, correspondente aos 5 a 10 anos, ao obxecto de poñer de manifesto os criterios de selección de ramas a conservar ou eliminar.
  • Compás e Estadímetro: Determinación en campo de parámetros angulares micropaisajísticos de rumbo e pendente ou desnivel en enclaves puntuais sobre o terreo, parámetros que permiten caracterizar e comparar enclaves de forma obxectiva e particular sobre a base da súa xeomorfoloxía. 
  • Aplicación do sextante para determinar as alturas angulares, e posterior cálculo de alturas métricas. 
  • Puntos de mostraxe foliar e de froito: Observación de diversos parámetros elaiográficos, varietais, como o porte e a densidade de copa, identificando así mesmo os puntos mostraxe foliar.
  • Observación directa de caracteres morfolóxicos de ramas vexetativas e de floración e de varios parámetros da árbore con valor elaiográfico ou de descrición varietal.

Sendo organizado como actividade de extensión universitaria, o curso de Introdución á Olivicultura oriéntase a quen teña interese no sector, xa sexa como produtor, como consumidor ou como estudante, tratando de dotar aos participantes dos sinais sensoriais que permitan establecer e describir obxectivamente diversos aspectos de interese para a actividade olivícola, aspectos que comprenden a descrición do terreo, observación de caracteres varietales e observacións sensoriais de valor diagnóstico de oliva e aceite, todo o cal ha de servir para abordar a toma de decisións que conduzan ao desenvolvemento exitoso da actividade, decisións sobre actuacións directas e decisións sobre a selección discrecional de intervencións técnicas multiprofesionales cualificadas.

Como complemento ás sesións de corte teórico desenvolvidas, organizouse esta xornada de carácter máis práctico ao obxecto de mostrar a aplicación en campo dos contidos desenvolvidos, cuxo obxectivo foi aproximar ás participantes metodoloxías conducentes á determinación de forma obxectiva e repetible de diversos parámetros que permitan a valoración do oliveiral e da explotación na liña en que foi abordado nas pertinentes sesións de carácter máis teórico. A obxectividade e repetibilidad destas determinacións preténdese obter mediante técnicas sinxelas, de base sensorial, alcanzables e de fácil utilización. Unha práctica única non só en Valdeorras máis, segundo Espinosa, posiblemente tamén en Galicia.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es