Mapa web
Youtube
Campus UNED

Se tes máis de 25, 40 ou 45 anos e queres estudar por vez primeira un grao, a UNED ábreche as súas portas

26 de julio de 2023

Podes matricularte xa no Curso de Acceso, e tamén comprobar as posibilidades que che brinda a UNED para que podas conseguir un título universitario. 

OURENSE, 26 de xullo de 2023. Se tes máis de 25 anos, ou máis de 40 e 45 e queres estudar unha carrera universitaria, a UNED dache opcións para que consigas o teu sono. Para elo está aberto o periodo de matriculación para o Curso de Acceso á Universidade para Maiores de 25, 40 e 45 anos. Estas son as posibilidades de acceder:

Programas de acceso á Universidade

Se non contas cun título que che dea acceso á Universidade ofrecemosche tres posibilidades:

 • Proba para maiores de 25 anos.
 • Proba para maiores de 45 anos.

Debes ter cumprida a idade correspondente antes do 31 de decembro do ano no que realices as probas.

 • Para maiores de 40 anos.
 Con experiencia profesional ou laboral previa accede a un grao na UNED relacionado.

 Modalidades de acceso para maiores de 25 / 45 anos

  Ofrecémosche dúas vías de acceso:

 • Proba Libre de Acceso á Universidade. Única convocatoria ordinaria que se celebra entre maio/xuño.
 • Curso de Acceso á Universidade, de octubro a maio. Con apoio académico a través de titorías, avaliación continua, recursos en liña, clases presenciais ou videoconferencia, foros, vídeos, exames de outros anos...

 Os exames finais realizaranse na convocatoria ordinaria en maio/xuño on na convocatoria extraordinaria de setembro.

Para que sirven as probas?

-Maiores de 25 anos:

 • Accede a un Grao na UNED ou noutra universidade. 
 • Equivalente ao título de Bachiller, se tes o graduado en ESO ou 15 créditos universitarios superados.

 -Maiores de 40 e 45 anos:

 • Accede a un Grao na UNED.
 Matricúlate en uned.es

Estrutura das probas de acceso

 -Acceso para maiores de 45 anos:

 • Cuestionario/entrevista.
 • Lingua Castelá.

 • Comentario de Texto.

 -Acceso para maiores de 25 anos:

 • Fase xeral: 3 exames (Comentario de Texto, Lingua Castelá e dioma).
 • Fase específica: 2 exames a elexir segundo os estudos que queiras realizar. 

Materias de Fase específica da proba de acceso para maiores de 25 anos

Opción A. Artes e Humanidades

Elegir 2 Materias:

 • Filosofía.
 • Xeografía.

 • Historia da Arte.

 • Historia do Mundo Contemporáneo.

 • Linguas e Cultura Latinas.

 • Literatura.

 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais.
 • Política e Sociedade.

 

Opción B. Ciencias

 Elexir 2 materias, sendo unha delas Matemáticas Avanzadas.

 • Bioloxía.
 • Física.

 • Matemáticas Avanzadas.

 • Química.

Opción C. Ciencias da Saúde

Elexir 2 materias sendo unha delas (só unha) Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais ou Matemáticas Avanzadas.

 • Bioloxía.
 • Física.

 • Química.

 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais.

 • Matemáticas Avanzadas.

 • Psicoloxía.

Opción D. Ciencias Sociais e Xurídicas

Elexir 2 materias, sendo unha delas (só unha) Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais ou Matemáticas Avanzadas.

 • Administración e Dirección de Empresas.
 • Antropoloxía.

 • Educación.

 • Filosofía.

 • Historia do Mundo Contemporáneo.

 • Matemáticas Avanzadas.

 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais.

 • Nocións xurídicas Básicas.

 • Política e Sociedade.

Opción E. Enxeñería e Arquitectura

Elexir 2 materias, sendo polo menos unha delas Matemáticas Avanzadas.

 • Fundamentos da Informática.
 • Matemáticas Avanzadas.

 • Administración e Dirección de Empresas.

 • Química.

 • Debuxo Técnico.

 • Fundamentos da Tecnoloxía

 

En todas as modalidades de acceso débese cumprir a idade correspondente antes do 31 de decembro.

Se queres estudar na UNED ou necesitas máis información, podes poñerte en contacto con nós en calquera das nosas sedes, ou ben por teléfono, correo electrónico e enna nosa web. Teléfono de Información Xeral UNED: 91 398 66 36 Horario de atención telefónica: de 9:00h a 14:00h de luna a venres e de16:00h a 18:00h de luns a  xoves. Correo electrónico UNED: infouned@adm.uned.es ou nesta ligazón .

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es