Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Plan de promoción da investigación para o ano 2018

4 de junio de 2018

A Universidade Nacional de Educación a Distancia está comprometida coa investigación, a transferencia ea internacionalización como elementos esenciais da cultura científica actual.

Un xeito de abordar a realidade que quere ser gobernado pola razón e do pensamento crítico na elección os seus obxectivos ea súa toma de decisións, promovendo a creatividade dos seus investigadores, paixón polo coñecemento e persistencia e consistencia de saber como fonte de progreso para as nosas sociedades. A nosa Universidade tamén parte da necesidade dunha construción compartida e interdisciplinar do coñecemento e do seu valor para a transformación e o cambio social. A responsabilidade da investigación científica é "chegar a ser o motor de cambios sociais peremptórias, para o cal é necesario para romper as barreiras, guetos destruíndo, acabando con privilexios disciplinas de folla caduca e colaborar no desenvolvemento dunha nova linguaxe que, esperamos, sexa máis humano ". (López-Ibor, 2014).

Polo tanto, é de responsabilidade da nosa Universidade, para promover a investigación científica e tecnolóxica en todos os ámbitos do coñecemento e internacional, como esencial para aumentar a competitividade a través da creación dun ambiente económico, social, cultural e institucional favorable ao factor coñecemento e a innovación E con iso, promover a transferencia favorecendo a inter-relación das partes interesadas e promover unha cooperación eficaz entre as distintas áreas de coñecemento e formación de equipos multidisciplinares e internacionais.

Con base nestes principios, as Orientacións Estratéxicas da UNED foron preparadas para o período 2018-2021, dedicando o seu Eixe 2 á "Investigación e Internacionalización da Universidade".

De acordo con estes obxectivos, as partes que compoñen este programa de bolsas de investigación son:

Recoñecemento, promoción e retención de talento e excelencia na investigación

Axudas para contratos de investigación postdoctoral

Axudas para a formación do persoal investigador

Axudas para estancias curtas do persoal investigador en formación

Premios Extraordinarios de Doctorado

Aliñar a política internacional de investigación da UNED cos Programas Marco (Ir a Europa)

Axudas para a realización de proxectos de investigación europeos UNED-SANTANDER

Axudas para a realización de proxectos "Pensar Internacional- Investigadores novos"

Axudas para a organización de congresos internacionais

Priorizar a transferencia de coñecemento como elemento esencial das políticas de investigación e promover a divulgación científica

II Edición dos premios UNED-SANTANDER para investigación, transferencia e difusión

Axuda para apoiar a solicitude de patentes de invención e modelos de utilidade

Axuda para apoiar a creación de empresas de base tecnolóxica

Outras accións

Axudas para a promoción da investigación e mantemento e renovación de material científico

Axudas para o cofinanciamento de bolsas de investigación obtidas en convocatorias externas competitivas por grupos de investigación da UNED

Implementar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostíbel (Axenda 2030)

Bolsas para a implementación de proxectos de cooperación universitaria para o desenvolvemento para acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es