Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Dous novos mestrados universitarios de grandes saídas profesionais 

2 de junio de 2022

As dúas apostas formativas da UNED teñen un alto valor científico e social e supoñerán un fito no currículo para distinguirse no mercado laboral. Trátase dun Mestrado en Ciencia Política, centrado no impacto da globalización e o cambio tecnolóxico, e outro en Enxeñería das Tecnoloxías Educativas, que aposta polo ensino baseado nas TIC. Ata o 5 de xullo estará aberto o prazo de preinscricións de ámbolos dous programas.

OURENSE, 2 de xuño de 2022. Os dous programas de mestrados que abrirá a UNED no próximo curso, Mestrado en Ciencia Política Análise Política, Políticas Públicas e Política Internacional e Mestrado en Enxeñería das Tecnoloxías Educativas, renovan a oferta académica da UNED que multiplica as saídas laborais no actual contexto da nova economía dixital. “Para a UNED, supón a materialización dun esforzo constante e continuo por mellorar a calidade formativa do noso alumnado, actualizando contidos e dando respostas aos requirimentos dunha sociedade dinámica e global”, sinala Leyre Burguera Ameave, vicerreitora adxunta de Títulos Oficiais de Posgrao. Na súa opinión trátase de “dúas apostas formativas de indubidable calidade e valor científico e social, para a nosa sociedade”. No caso do Mestrado en Ciencia Política, as materias céntranse na análise política, as políticas públicas e a política internacional. “Adestrarase ao estudantado na procura e a análise, así como na avaliación do impacto da globalización, o cambio tecnolóxico e as novas pautas de competición xeopolítica con novas ferramentas e enfoques innovadores. Se os consensos e coñecementos previos sobre moitos fenómenos políticos víronse alterados, necesitamos abordalos con rigor e novas perspectivas”, explica Burguera, e engade: “Non se trata dunha mera adaptación ás demandas sociais actuais, se non de desenvolver a capacidade de adiantarnos ás necesidades do futuro nun contexto formativo complexo e en constante evolución”.

O segundo programa, Mestrado en Enxeñería das Tecnoloxías Educativas, permite afrontar o cambio ao longo da vida da forma de aprender e de ensinar, apostando pola produción e posta en marcha de solucións tecnolóxicas de ensino baseadas nas TIC. “Cabe destacar que este máster incidiu nun aspecto crucial para a nosa Universidade, a accesibilidade, de modo que nesta titulación ofértanse materias relacionadas coa accesibilidade electrónica, os produtos de apoio e os beneficios que a súa adopción achega ás persoas con e sen discapacidade que utilizan devanditos servizos e recursos dixitais. A elaboración do plan de estudos da devandita materia realizouse contando coa colaboración da Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)”, sinala a vicerreitora.

O Mestrado Universitario en Ciencia Política: Análise Política, Políticas Públicas e Política Internacional está coordinado polo profesor da UNED Luís José Ramiro Fernández. Oriéntase á formación profesional, académica e investigadora no marco de sociedades democráticas avanzadas, no ámbito europeo ou latinoamericano, abertas ao proceso de globalización.

VÍDEO: Luis Ramiro explica os detalles do Mestrado en Ciencia Política

É un mestrado deseñado para os graduados en Ciencia Política, e especialmente para os graduados das ramas das Ciencias Sociais. Dada a natureza da UNED, tamén se orienta a satisfacer a demanda de reciclaxe e actualización periódica dos profesionais destas carreiras tras períodos de actividade profesional. As destrezas e habilidades adquiridas neste programa potencian a formación para unha ampla serie de ocupacións que inclúan labores de análises sociopolítico de diverso tipo (nacional, internacional e análise de datos de diversa natureza); avaliación de políticas públicas e de deseños institucionais; avaliación e deseño de investigación (de tipo cuantitativo e cualitativo), relación entre administracións públicas sociedade civil, xestión pública e organizacións da sociedade civil.

Pola súa banda, o Mestrado Universitario en Enxeñería das Tecnoloxías Educativas, coordinado polo profesor da UNED Miguel Rodríguez Artacho, proporcionará amplas saídas profesionais aos titulados, debido a que desde a pandemia, unha gran cantidade de institucións decidiron implantar formación en liña, o que fai necesario despregar tecnoloxías educativas como as que se imparten nese programa. Por iso espéranse altos niveis de empregabilidade entre os titulados. 

Tamén achega aos profesionais da Enxeñería Informática unha formación de 60 créditos ECTS, dotándolle con capacidades profesionais ben definidas tanto en tecnoloxías específicas da Enxeñería Informática como en habilidades de dirección e xestión no ámbito da Enxeñería. Por outra banda, o programa tamén proporciona saídas laborais no campo da investigación, pois a informática é un campo de investigación activo, tanto a nivel nacional como internacional, e un dos que máis innovacións producen. En ambos os programas participan profesores cunha ampla experiencia investigadora, o que se espera que inflúa positivamente na preparación e motivación do estudante para o desempeño de actividades de investigación necesarias nas empresas.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es