Mapa web
Youtube
Campus UNED

A UNED celebra en Xinzo un curso sobre violencia de xénero, do 15 ao 23 de novembro

8 de noviembre de 2019

Entre os poñentes estará Aziz Messaoudi, presidente da federación Islámica do País Vasco, para falar da integración da muller musulmá na sociedade española

OURENSE, 8 de novembro de 2019.- A violencia machista representa unha secuela social a nivel internacional mostrando dimensións intolerables. Por iso a UNED organizou un curso que abordará en profundidade a análise desta violación dos dereitos humanos de mulleres e nenas desde unha perspectiva socio-estrutural de xénero na convicción de que profesionais (na súa práctica profesional diaria) e poboación en xeral, pronúnciense de maneira firme na defensa da dignidade, identidade e exercicio efectivo dos dereitos das mulleres, construíndo desta forma, sociedades igualitarias e libres de violencias. O devandito curso celebrarase na Casa da Cultura de Xinzo de Limia do 15 ao 23 de novembro. Consta de 25 horas lectivas e un crédito ECTS. Esta actividade desenvolverase de modo presencial. O programa iniciarase o 15 de novembro, de 16.30 a 19.30 horas, cun bloque titulado Sistema patriarcal: Socialización de xénero e construción da desigualdade. Nel trataranse aspectos como a socialización diferencial, mecanismos de reprodución da orde social (división sexual do traballo); sistema sexo-xénero; construción das identidades de xénero. Tamén se falará da orixe do amor romántico e evolución, ademais de ofrecer ferramentas de transmisión ideolóxica patriarcal (publicidade, medios de comunicación…). Este bloque será impartido por Erma González Hevia, psicóloga forense, activista feminista e integrante da Asociación Feminista Falando Nós. De 19:30 a 21:00 h. poñerase en marcha o Servizo de Quenda de Garda Social Especializada e permanente para mulleres e os seus fillos menores que sofren violencia de xénero en Galicia. Intervirá Nerea Fernández Conde, técnica do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia e coordinadora da Quenda de Garda Social de Galicia. O sábado 16 de novembro, de 09:30 a 14:00 h. iniciarase o bloque Xénero e violencia. Nel farase a definición de violencia machista, a súa orixe, tipos de violencias contra as mulleres; marco teórico e mulleres en situación de especial vulnerabilidade. De novo intervirá Erma González Hevia. A continuación, de 16:00 a 18:00 h. Aziz Messaoudi, graduado en Educación Social pola UPV e Presidente de FIVASCO (Federación Islámica do País Vasco), disertará acerca do Islam e a participación da muller musulmá na sociedade española. A continuación comezará outro módulo de Xénero e vida no que se falará sobre as consecuencias da violencia contra a muller: consecuencias físicas, psicolóxicas e na contorna relacional. Consecuencias na saúde dos fillos e fillas de mulleres que sofren violencia. Falarase igualmente dos indicadores de risco e factores asociados así como dos factores de protección. De novo con González Hevia. Para o venres, 22 de novembro, está prevista unha sesión titulada Prevención e erradicación da violencia machista, de 16:30 a 21:00 h. na que se analizará o ámbito Internacional, o ámbito Comunitario Europeo; o español e o das comunidades autónomas. Coa anterior relatora. A última xornada deste curso organizado pola UNED está prevista para o sábado, 23 de novembro. De 09:30 a 14:00 h. desenvolverase un módulo titulado Intervención profesional desde o enfoque de xénero, no que Erma González explicará a detección de violencia e intervención, a valoración do risco e os recursos asistenciais. De 16:00 a 19:00 h. haberá o último módulo: Intervención profesional desde o enfoque de xénero, no que a mesma relatora fará un achegamento á historia do feminismo, formación e estratexias dos equipos profesionais. En canto á inscrición, os estudantes que non sexan da UNED teñen que achegar copia da matrícula do curso académico 2019/20. As persoas desempregadas han de achegar xustificante da oficina de emprego. As persoas con discapacidade teñen que achegar copia do recoñecemento da discapacidade. Os membros de Forzas de Seguridade deben achegar copia do carné ou certificado da autoridade competente. Ao ser un curso homologado provisionalmente pola AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) require da impresión en papel do certificado final de aproveitamento do curso, o que implica unha tramitación máis dilatada no tempo que a emisión do certificado dixital. 

A Consellería de Sanidade declarou a actividade formativa de interese sanitario. Os prezos de matrícula son os seguintes: A ordinaria é de 40 euros; a de discapacitados e desempregados, de 20 euros; estudantes e membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, 30 euros. A matrícula formalízase online. O curso vai dirixido a educadores sociais, traballadores sociais, pedagogos, profesionais do Dereito, persoal sanitario e xeriátrico, forzas e corpos de Seguridade, estudantes e interesados en xeral. Os obxectivos consisten en promover o estudo da orixe das desigualdades de xénero, destapar e eliminar mitos e ideas erróneas subxacentes á violencia machista; coñecer o marco lexislativo en materia de violencia contra as mulleres (internacional, europeo, estatal, autonómico), promover o cambio social desde a coeducación, fomentar nas profesionais actitudes de alerta e procura activa de condutas, síntomas ou signos de sospeita que faciliten a detección precoz, atención e prevención desta violencia estrutural. Protocolos de actuación, promover intervencións profesionais de calidade desde da perspectiva de xénero; adquirir e manexar pautas e estratexias de autocuidado no exercicio profesional e proporcionar información sobre aspectos éticos e legais que deben guiar a actuación profesional. 

Ao final do curso farase unha avaliación final dos coñecementos adquiridos. Este curso está patrocinado pola Diputacion Provincial de Ourense, colaboran a Academia Galega de Seguridade Pública, o Concello Xinzo de Limia, FIVASCO (Federación Islámica de Euskadi) e o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia.

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es