Mapa web
Youtube
Campus UNED

5 vicerreitores, 17 directores, 21 secretarios e 4 membros da Oficina de Calidade da UNED participan nun obradoiro organizado pola Cátedra de Calidade “Ciudad de Tudela” desta Universidade     

19 de noviembre de 2020

No l obradoiro Evolución do SGICG-CA: avanzando na utilidade para a xestión dos Centros Asociados e simplificación da auditoría de certificación”, participaron, desde UNED Ourense, o seu director, Jesús Manuel García Díaz; a secretaria, María Concepción Álvarez Gómez e o colaborador informático Antonio Conde.

OURENSE, 19 de novembro de 2020.- Esta mañá tivo lugar, de maneira online, o obradoiro Evolución do SGICG-CA: avanzando na utilidade para a xestión dos Centros Asociados e simplificación da auditoría de certificación, organizado pola Cátedra de Calidade da UNED “Ciudad de Tudela e dirixido, exclusivamente, ao equipo directivo da UNED. Na presentación da actividade tomaron parte Jesús de Andrés Sanz, vicerreitor de Centros Asociados da UNED, Nancy Anne Konvalinka, vicerreitora de Coordinación Académica e Calidade  e Luís J. Fernández Rodríguez, director de a Cátedra de Calidade da UNED “Ciudad de Tudela”. Desde UNED Ourense participaron o seu director, Jesús Manuel García Díaz; a secretaria, María Concepción Álvarez Gómez e o colaborador técnico  Antonio Conde Lourido. García Díaz asegurou que a calidade é fundamental no día a día do traballo que desenvolven todos e cada un dos traballadores dos centros da UNED e que hai que seguir implementándoa con ilusión para seguir "facendo UNED" entre todos.

 Fai oito anos implantouse o Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión a Centros Asociados da UNED (SGICG-CA) establecéndose uns criterios comúns de xestión que permitían asegurar o cumprimento dos estándares da Sede Central nos servizos ofrecidos por parte dos Centros, con un sistema de auditoría que facilitaba a comprobación do cumprimento de devanditos estándares.Durante estes anos, moitos Centros incorporáronse ao sistema e avanzaron en xestión de calidade, adquirindo unha capacidade crítica para a mellora dos seus procesos e, á súa vez, para a mellora xeral do sistema. Estes Centros xa non necesitan unha guía tan específica, senón ferramentas de xestión que acheguen utilidade e simplificación e axilidade nos procesos. Por iso, desde a Cátedra “Ciudad de Tudela” exponse unha revisión do sistema, apontoando os seus puntos fortes, aproveitando a cultura de calidade creada nestes anos e adaptando a xestión a as novas circunstancias. 

Durante a súa intervención, Nancy Anne Konvalinka, vicerreitora de Coordinación Académica e Calidade, afirmou que “nun primeiro momento, creáronse sistemas de calidade moi detallistas e de control, en lugar de sistemas de garantía pero estamos a observar que nas axencias de calidade que a tendencia é simplificar. Estamos a nos mover nunha corrente cara á confianza, cara á idea de que todos queremos facer as cousas ben, da forma máis sinxela posible. Ver o sistema de calidade como unha axuda que nos permite realizar as tarefas da mellor maneira e coa menor carga posible. Por este motivo, é de agradecer ter a oportunidade de falar neste taller sobre as cuestións específicas, de problemas que xurdiron, de como se lles deu a mellor solución posible ou de solucións que non han funcionando e das cales aprendemos. Todo isto supón unha parte importante do noso traballo diario, revisar e mellorar os nosos sistemas de calidade e ir compartindo experiencias para axudarnos”.

Pola súa banda, Jesús de Andrés Sanz, vicerreitor de Centros Asociados da UNED, asegurou que “esta vórtice na que estamos inmersos a diario, e máis ultimamente nesta situación que nos está tocando vivir, fai que en ocasións desempeñemos o noso traballo sen pararnos a reflexionar e talleres como este sonnos de gran utilidade”. Nese sentido, felicitou ao Centro Asociado de Tudela pola iniciativa e por o labor que realiza, desde hai moitos anos, na cuestión da calidade: “isto é algo moi positivo que, tanto a UNED en xeral como os centros asociados en particular, teñen que facer: manterse nunha situación de mellora constante, afianzar as cousas que se fan ben e, nese sentido, o control da calidade é básico”. Por último, deu as grazas a todas as persoas que participaron no taller por “o esforzo que facedes, porque na preocupación que tedes por estas cuestións reflíctese a vosa preocupación pola mellora nos servizos e na calidade que se ofrece ao alumnado que, en último termo é o que nos importa”.

Luís J. Fernández Rodríguez, director da Cátedra de Calidade “Ciudad de Tudela e director de UNED Tudela, explicou que “o obxectivo do taller foi dar a coñecer a información proporcionada polos diferentes axentes implicados de os centros asociados que participaron , de maneira colaborativa, neste proceso de auditoría para optimizar a utilidade se este sistema e simplificar así o proceso de auditoría de certificación”. Os formatos que se utilizan como referencia en o Sistema de Garantía Interna de Calidade en a Xestión de Centros Asociados (SGICG-CA) teñen varios anos de uso e, aínda que se actualizan periódicamente, “é importante revisar a súa utilidade e vinculalos ás novas necesidades que presentan os centros asociados nestes tempos de cambio”, engadiu Fernández Rodríguez. “As actividades propias da auditoría de certificación vanse simplificando periodicamente e, con a experiencia de o últimos sete anos, é interesante levar a cabo unha revisión global orientada a compatibilizar a simplificación das devanditas actividades tendo en conta o mantemento do valor da certificación”. “A revisión de ambos os sistemas é máis efectiva con a implicación de persoas que tiveron unha ampla participación neles como auditores/as líderes e directivos. Recolleuse a opinión de moitas persoas dos centros asociados que participaron neste proceso de auditoría, tanto a través dun cuestionario de opinión como de conversacións directas”.

Ás presentacións dos vicerreitores e do director da Cátedra de Calidade “Ciudad de Tudela” seguíronlle dous debates: un sobre a mellora da utilidade do SGICG-CA para os centros asociados e outro sobre o avance na simplificación do proceso de auditoría e certificación do SGICG-CA.

En último lugar, presentáronse as conclusións finais. O persoal da Cátedra de Calidade da UNED responsable da organización do taller foi: Ana García Purroy, subdirectora Académica; Anxo Minondo Urzainqui, subdirector Técnico; Ruth Arrechea Enériz, técnica de Calidade; Susana Huguet Jiménez, secretaría e Ana Carmen Iturre Ibiricu, secretaria Técnica de UNED Tudela.

Os relatores participantes en os debates foron: Carolina Artigues Campos, PAS en UNED Denia; Sara Carrasquilla López, PAS adscrita a Calidade de UNED Madrid; Rafael Cotelo Pazos, Xefe de Negociado Alumnos e Docencia de UNED Pontevedra; Andrés Fajardo Palarea; secretario de UNED Lanzarote; Esther Gutiérrez Falcón, Calidade e Seguridade da Información en UNED Barbastro; Ana Mónica Novo García, secretaria de UNED A Coruña; Esperanza Pons Juan, coordinadora da Aula de Menorca do Centro Asociado á UNED en Lles Illes Balears; Reyes Rodríguez Rodríguez, coordinadora Económica e de Calidade de UNED Lugo; Luís Joaquín Simón Lázaro, secretario do Centro Asociado á UNED en Calatayud; Mayte Soriano Recio, secretaria Xeral e Coordinadora de Desenvolvemento Tecnolóxico e de Calidade de UNED Madrid Sur; Pilar Tello Ruiz, secretaria Xeral do Centro Asociado da UNED en Motril e Carolina Villameriel Fernández, coordinadora de Calidade en UNED Cantabria. 

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es