Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

TRIBUNA

26 de julio de 2022

A miña experiencia como estudante do Mestrado de Profesorado na UNED*

É incrible a cantidade de opcións que existen para o propio desenvolvemento persoal e profesional na actualidade. A oferta de estudos da UNED e a miña propia experiencia persoal como graduada en Historia da Arte e alumna do Mestrado de Formación de Profesorado, o presente curso 2021/22, é unha boa proba diso. Na UNED foime posible mellorar académicamente sen deixar de lado a miña experiencia laboral. 

As famosas palabras de Ortega e Gasset “Sempre que ensines, ensina á vez a dubidar do que ensinas” me son útiles para expresar o tipo de docente en que me convertín, resultado da formación recibida no Mestrado. O meu soño é ensinar Historia da Arte ao meu futuro alumnado, pero ese coñecemento debe ir acompañado da dúbida, a reflexión e un pensamento crítico. Antes de iniciar a miña aprendizaxe no Mestrado amosábame  escéptica e con dúbidas respecto á validez “real” do mesmo (máis aló do mero formalismo), as vantaxes e desvantaxes de formarme a distancia e a miña organización ou axenda diaria. Se algo sabía da miña experiencia previa na UNED é que sen autonomía e compromiso non é posible lograr as túas metas. Todo é posible con esforzo e constancia.

Despois dese dubidar previo, comecei a miña andaina no mesmo. O Mestrado divídese nun Módulo de Formación Xenérico (Pedagoxía, Investigación e Innovación docente), un Módulo de Formación Específico (no meu caso, Xeografía, Historia e Historia da Arte), o Prácticum (estancia no meu antigo instituto o IES Eduardo Branco Amor, Ourense, durante 215 h) e o Traballo Fin de Mestrado (unha síntese de todo o aprendido no mesmo). Mandela dixo que “a educación é a arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo”; pois ben, as materias deste Mestrado foron as miñas armas. Armas, non para a violencia senón para lograr os meus obxectivos. Kandinsky en "Do espiritual na arte (1912)" soubo que o camiño se complica ás veces e aparecen “novas pedras que parecen pechar e borrar por completo o camiño polo que se andaba.” E as armas en ocasións non son tan fáciles de manexar, pero o bo traballo e inspiración de moitos dos meus profesores do Mestrado, especialmente o meu titor do Prácticum Miguel Guerra ou o meu titor do TFM J.L. Arroio Vozmediano, lograron que o camiño sexa máis recto. A miña experiencia dime que a arma máis útil para o meu futuro como docente, foi a do Prácticum. É moi complicado poder resumir nun parágrafo todas as experiencias positivas e “reais” do traballo diario nun IES, cuxo resultado foi un Diario persoal dun centenar de páxinas que quedará como recordo autobiográfico. A materia de "Sociedade, Familia e Educación" foi unha das que máis me fixo reflexionar, especialmente o texto de M. A. Charanga Menoyo, "A educación no Antropoceno. Posibilismo versus utopía (2021)" no que se fai unha reflexión sobre a educación no Antropoceno e sobre as competencias existenciais que propón Edgar Morin (2016). Outra das materias que máis me achegou foi "Deseño e Desenvolvemento do Currículo" no referente aos textos sobre diversidade, multiculturalismo e marxinalización na aula, especialmente o de "Diversidade cultural e contidos curriculares (2008)" de Jurjo Torres Santomé. 

Para finalizar, quería dicir que a miña experiencia nesta universidade foi fabulosa e que animo a todas aquelas persoas que estean interesadas en recibir unha boa formación académico-profesional en educación a pensar na UNED como unha universidade que permite compaxinar a vida académica coa persoal e laboral. Este Mestrado foi deseñado para mellorar o desenvolvemento profesional dos nosos docentes, non só o dos máis novos senón para todos aqueles que queiran actualizar a súa formación pedagóxica actual. E é que como docentes, non podemos esquecer que é a nosa responsabilidade a formación continua, por este motivo tamén animo ás universidades públicas a aumentar a súa oferta de prazas neste Mestrado, requisito imprescindible para o acceso á función docente no noso país.

 

Verónica Conde Cerreda é Graduada en Historia da Arte e Mestrado en Formación do Profesorado. Especialidade Xeografía, Historia e Historia da arte pola UNED.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es