Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Ourense, unha das catro sedes UNED pioneiras en usar unha aplicación que facilita o inicio no sistema de calidade 

26 de mayo de 2024

O departamento de qGestión desenvolveu unha guía coa que os centros poden completar e publicar as súas Cartas de Servizos. Hoxe utilizárona dez centros asociados, pero os que serviron de experiencia piloto son, xunto ao ourensán, os de Madrid, Ponferrada e Teruel.

OURENSE, 26 de maio de 2024. UNED Ourense é un dos catro centros universitarios da UNED pioneiros en aplicar a guía que facilita o inicio no sistema de xestión dos centros asociados da UNED. A guía, realizada por qGestión, está conectada coa aplicación de auditorías da UNED, polo que, cando un centro asociado remata de cumprimentar a súa Carta de Servizos, facilítanse os procesos de rexistro e publicación. Desde que esta aplicación foi posta en servizo dos centros asociados da UNED a mediados do pasado abril, dez centros empregárona xa. Os pioneiros no seu uso, cuxas experiencias empregáronse a modo de piloto, foron os centros asociados de Ourense, Madrid, Ponferrada e Teruel.

Como un dos pilares do seu plan estratéxico, a UNED marcouse como obxectivo como que todos os seus centros asociados comecen a certificar a implementación do Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión de Centros Asociados (SGICG-CA). Trátase dun modelo deseñado polo departamento de qGestión, en UNED Tudela, en colaboración coa Oficina de Calidade da universidade, e conta con catro niveis nos que os centros asociados da UNED poden certificarse (Carta de Servizos; nivel 1: imprantación; nivel 2: consolidación; e nivel 3: avanzado con RSU). Como punto de partida, o Vicerreitorado de Calidade e Acreditación propúxose como meta que, para o presente curso académico, todos os centros asociados da UNED cumprimentaran e rexistraran a súa Carta de Servizos. 

Para facilitar o desenvolvemento deste nivel inicial do sistema de calidade, qGestión creou unha aplicación, coa que o proceso que han de desenvolver os centros simplificouse. Esta aplicación, perfilada a través dun formato de titorial, permite completar todos os puntos necesarios da Carta de Servizos no seguintes cinco pasos: alcance (sedes nas que se prestan os servizos); estudos (graos oficiais e outras propostas formativas); servizos académicos; compromisos relacionados cos servizos; e o envorcado de toda a información na propia Carta de Servizos. 

Todas as pantallas da aplicación dispuxéronse coa mesma estrutura, para que o seu uso resulte moito máis sinxelo. A maiores, cada un dos pasos dispón de mensaxes de axuda. Como se lembra, as Cartas de Servizos son documentos de acceso público nos que as organizacións informan sobre os servizos que ofrecen e os compromisos que adquiren na súa prestación. Buscan cumprir catro grandes obxectivos: xunto ao informativo xa citado, pretenden mellorar e facilitar as relacións coa cidadanía; incrementar a calidade dos servizos prestados mediante duns compromisos e do seguemento do seu cumprimento; e fomentar o compromiso do persoal cunha cultura de orientación aos clientes e de mellora continua. 

Na aplicación preparada polo departamento da UNED en Tudela incluíuse boa parte do contido necesario para cumprimentar a Carta de Servizos, para que o proceso resulte máis sinxelo e accesible para os centros asociados. Unha vez finalizado o traballo, a aplicación ofrece a Carta de Servizos en dous formatos: o formato web, no que se mostra a información ao completo, con ligazóns aos estudos, normativas e redes sociais do centro; e un tríptico, no que aparece a información básica e un código QR que enlaza coa respectiva páxina web. O labor de qGestión nesta materia completouse coa celebración de tres cursos prácticos, nos que se explicou o funcionamento da aplicación e resolvéronse as dúbidas dos traballadores dos centros asociados. Os empregados que participaron neses tres talleres comentaron que, ademais de ser moi útil, a aplicación é fácil de empregar. Nestes momentos, grazas á colaboración do persoal dos centros asociados da UNED en Lugo, Vitoria e Barcelona, os contidos da aplicación están a ser traducidos ao galego, ao eúscaro e ao catalán, co propósito de que, en datas próximas, a aplicación poida utilizarse en calquera deses tres idiomas.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es