Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Erasmus +, Europa enteira, a túa aula

26 de enero de 2021

O vicerreitorado de Investigación impulsa a convocatoria de bolsas Erasmus + para o curso 2021/22 destinadas a estudantes de Grao, Mestrado ou Doutoramento da UNED que desexen realizar a súa formación en universidades europeas e que, á volta, verán validadas as materias que cursaron. Son 275 prazas, para estancias de 3 ó 6 meses ou o curso completo, que accederán a un financiamento para determinar para este curso.

OURENSE, 26 de xaneiro de 2021.-O programa Erasmus + está financiado conxuntamente por Comisión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. A súa contía actualízase anualmente: o curso pasado establecéronse entre 200 e 300 € ao mes, segundo os países. Complétase cunha axuda de viaxes que depende da distancia en quilómetros entre o seu lugar de residencia e a localización da universidade elixida: 180€ para menos de 500 km, a 1.500€ para máis de 8.000 km, o ano pasado. A estes fondos, a UNED engade unha achega de 200 € para contribuír aos gastos de viaxe e seguro médico privado de cada estudante seleccionado. Hai axudas adicionais para estudantes con discapacidade, de contornas desfavorecidas e refuxiados ou solicitantes de protección internacional en España. Os candidatos poden optar tamén ás 4 Becas Santander/Erasmus destinadas aos mellores expedientes académicos de cada curso e dotadas con ata 2.000 €.  Debido á pandemia xerada pola  COVID, as estancias estarán supeditadas á situación sociosanitaria que regule os desprazamentos e as condicións de residencia na UE. O prazo para enviar as solicitudes conclúe o 22 de febreiro.

Consulta as bases

Consulta a oferta de prazas 

O programa de mobilidade internacional Erasmus + para a formación da mocidade e o deporte da UE prevé estancias de 3 meses ou máis, segundo os acordos subscritos entre as facultades e escolas (ETSI) da UNED e as universidades de acollida dos candidatos seleccionados. Xunto aos países membros da Unión Europea, entre os destinos atópanse tamén os membros do EEE (Espazo Económico Europeo), Islandia, Liechtenstein e Noruega; e aqueles que solicitaron a súa adhesión: Turquía, Macedonia e Serbia. Na listaxe de requisitos esixidos especifícase un nivel mínimo de idioma, xeralmente un B1, aínda que algunhas universidades esixen máis, e os niveis superiores suman méritos. No proceso de adxudicación de prazas valorarase, amén disto, o expediente académico e a carta de motivación do estudante. Poderán realizarse entrevistas persoais se a Comisión de selección estímao oportuno. As candidaturas deben enviarse antes do 22 de febreiro á dirección electrónica: erasmusuned@adm.uned.es, acompañada do curriculum-vitae e a acreditación do nivel de idiomas.

Aida Fernández Vázquez

Comunicación UNED

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es