Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Formación Permanente UNED, cando a túa vocación é ensinar 

18 de noviembre de 2020

A UNED abre dous camiños para as e os mestres e profesores de todos os niveis do ensino obrigatorio ou non obrigatorio que queren actualizar os seus coñecementos en distintas materias ou dar o salto á xestión de centros educativos ou, mesmo, á resolución de conflitos entre estudantes e docentes ou estudantes entre si.

OURENSE, 18 de novembro de 2020.- Trátase dos 95 certificados de Formación do Profesorado, que ensancharán o seu curriculum cara o Ministerio de Educación, e os 98 títulos propios impartidos en la Facultad de Educación. Les unen los requisitos previos: todos exigen ser graduados o licenciados. Les diferencian el número de créditos, traducidos a horas de estudo, necesarios para obter a titulación.

Así é, así se estudia en Formación Permanente

Todos os cursos de Formación do Profesorado

Todos os programas en Educación

Os certificados de Formación do Profesorado están dirixidos a profesionais do ensino, pero non restrinxidos únicamente a eles, tamén se abren a profesionais de outras áreas -enxeñeiros, arquitectos, sanitarios, psicólogos…- que nun momento dado opten por trasmitir o que saben a alumnos ou colegas e satisfacer así a súa vocación de ensinantes. O obxectivo é actualizar os seus coñecementos como medio de capacitación e promoción profesional ou pola satisfacción dunha mellora persoal.

A maioría dos cursos constan de 6 créditos, 150 horas de dedicación ao estudo, con algunha excepción, como o de Actualización de Competencias Directivas, con 5 créditos, 125 horas; ou o de Economy and Politics of Climate Change / Economía e Política do Cambio Climático, con versións en inglés e castelán e 3 créditos, 75 horas.

Na súa maior parte son posgraos cun único epígrafe, mais tres deles seguen a estrutura modular: Bibliotecas escolares, con certificado de Formación do Profesorado en Evaluación e diagnóstico de bibliotecas escolares, 6 créditos; Experto Universitario en Actualización e renovación de bibliotecas escolares, 20 créditos e Especialista en Dinamización e consultoría de bibliotecas escolares, con 35 créditos. E Liderazgo do Profesor, con O docente como líder, de 6 créditos ou o Experto Universitario Liderazgo do Profesor, con 15 créditos esixidos.

As áreas de coñecemento? Múltiples e estratificadas, para que calquer profesional que teña determinados coñecementos e afán de ensinalos sexa quen de transmitilos empregando as fórmulas máis vangardistas do noso sistema educativo: diplomacia educativa, sintaxe, depresión na infancia e adolescencia, nanociencia, marxismo, latín, grego, aplicacións móbiles e domótica, estratexas de ensino-aprendizaxe, motivación do estudante, pronunciación do inglés, emprego no cine, atención á diversidade, creación de contidos dixitais educativos, culturas escolares mundiais, migracións históricas e actuais, dificultades para a aprendizaxe das Matemáticas, educación física, a orixe das palabras, ética da xestión pública, fabricación aditiva, escola inclusiva, seguridade e defensa, Arte en femenino, robótica, intelixencia emocional, bioinformática, algoritmos, novos materiais tecnolóxicos, organización de centros educativos innovadores, pricoanálise, prehistoria, química insólita, realidade virtual e realidad aumentada…

Para acceder a calquera destes programas é preciso ser licenciado, graduado, diplomado, enxeéiro ou arquitecto técnico. Tamén pode seguirse sen contar con estes requisitos previos, pero entón non obterá o título de Formación do Profesora senón un certificado de aproveitamento.

Ensinar a ensinar eñar

Os títulos propios da Facultade de Educación, que engloban os máis característicos de Formación do Profesorado, seguen os modelos do resto de facultades e imparten desde Ensino Aberto, accesible con 5 crédito, ata Mestrado que esixe 60 como mínimo. Nun mundo impulsado por grandes cambios non cabe o profesor alleo ao uso das tecnoloxías punteiras ou distraído en canto a investigacións innovadoras na súa  área de coñecemento, por iso a actualización resulta imprescindible para incrementar a calidade do maxisterio. Sexa cal sexa o tempo dispoñible para o estudo, contando coas 25 horas que na UNED se consideran necesarias para a obtención dun crédito, cada profesor ou profesora, cada mestra ou mestre poderá elixir o programa que lle axudará na súa vocación de ensinante. 

Vexamos algúns exemplos deses programas modulares e títulos únicos que permitirán ao profesor ou profesora, á mestra oo ao mestre afondar nun concepto determinado ou optimizar os seus coñecementos na disciplina que ensina ou aspira a ensinar e dotarano das ferramentas para facelo: 

 • Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia e xuventude, con 5 titulacións de Experto Universitario, de 20 créditos
 • Acollemento Residencial: Sistema de Protección e Atención Socioeducativa en Centros de Menores;
 • Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Risco;
 • Intervención Socioeducativa con Nenos e Adolescentes con Trastornos de Conduta;
 • Intervención Socioeducativa para a Inclusión Social desde a Actividade Física e o Deporte;
 • Xustiza xuvenil: Oportunidades e estratexias para o cambio;
 • Xustiza xuvenil: Oportunidades e estratexias para o cambio;
 • E o Mestrado en Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia e Xuventude, con 60 créditos.
Outro exemplo, esta vez o programa de Preparación de oposicións para o acceso ao corpo de mestres/as de infantil e primaria (A2) e profesores/as de ensino secundario (A1), con dúas titulacións de Experto Universitario dispoñibles, que esixen 15 créditos:
 • E o Mestrado en Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia e Xuventude, con 60 créditos.
 • Innovación e estratexias docentes para o deseño da programación didáctica;
 • Innovación e estratexias docentes para o deseño da unidade didáctica

En canto aos títulos propios únicos podes elixir entre Animación á lectura 2.0 e os outros 97 programas que compoñen a oferta da Facultade de Educación. Coñéceos, decídete e convírtete no profesor ou profesora, no mestre ou mestra que todos quixemos ter. 

Aida Fernández

Comunicación UNED

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es