Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Doazón de manuais ás bibliotecas dos centros penais

30 de mayo de 2024

A UNED e o seu Consello Xeral de Estudantes poñen en marcha un proxecto de doazón de manuais actualizados, de grao e Acceso, que se poderán depositar nun contedor no vestíbulo das instalacións de UNED Ourense

OURENSE, 30 de maio de 2024. A UNED, a través do Vicerreitorado de Estudantes e Inclusión e do Consello Xeneral de Estudantes, inicia unha campaña de doazón de libros manuais de grao e Acceso ás bibliotecas dos centros penais. As doazóns realizaranse nos centros de exame de todo o territorio nacional, quedando por tanto centralizadas neles. Desta maneira, na sede de UNED Ourense púxose unha caixa de cartón no vestíbulo para que os estudantes que o desexen poidan depositar nela os seus manuais. O período de doazón iniciouse o pasado 20 de maio e rematará o 9 de xuño. Cando o alumno entregue o material, persoal do Centro realizará a comprobación do ISBN. O material doado deberá ser actual, en caso doutras edicións, deberá comprobarse a súa adecuación co material correspondente.

A UNED desenvolve o servizo público de educación superior universitaria mediante a docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento, á vez que crea cidadáns libres e con mellores oportunidades de futuro. Con vocación de educar racional e sosteniblemente na inclusión con alcance universal, sendo nosa obrigación prover todas as necesidades especiais e curriculares. É compromiso de todos os membros da comunidade universitaria contribuír, desde as súas respectivas responsabilidades, á mellor realización deste servizo público. A sociedade é heteroxénea e dentro desta sociedade está o medio penal. A sociedade é consciente de que a educación é un dereito de todo cidadán, así como o acceso á cultura e ao desenvolvemento da súa personalidade. 

O compromiso da UNED esténdese a toda a súa oferta educativa, establecendo o mesmo nivel de esixencia na realización e superación das probas de todo o estudantado, respecto ao xeneral da UNED, garantindo así un trato igualitario e equiparando realmente o título obtido. Este labor é visible a pesar de realizarse nun medio pechado, xa que se permite á sociedade que participe, a través de cursos de verán, coas investigacións que levan a cabo na nosa universidade sobre o medio penal, con eventos sociais que realizamos nos centros penais (o Día do Libro, o Día da Muller), co compromiso de moitos profesores dispostos a colaborar. Xorde así o programa de Estudos Universitarios en Centros Penais (PRUCP). Este programa é froito do desenvolvemento dos Convenios asinados entre o Ministerio do Interior (Secretaría Xeral de Institucións Penais), o Ministerio de Defensa, o convenio entre a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Euskadi, a través do Departamento de Igualdade, Xustiza e Políticas Sociais e o convenio entre o Departamento de Xustiza, Dereitos e Memoria e o Departamento de Educación da Generalitat de Cataluña e a Universidade Nacional de Educación a Distancia. O obxectivo de todos estes convenios é incrementar o nivel formativo e cultural da poboación recluída en territorio nacional, posibilitando, a través da metodoloxía a distancia, o seu acceso aos estudos universitarios. 

Para alcanzar este fin, a UNED pon ao dispor dos estudantes internos os seguintes servizos e materiais: 

  •  Plan de Acollida, información e matriculación.
  •  Titorías semanais en diversos centros penais prioritarios de materias do Curso de Acceso directo para Maiores de 25 e 45 anos. 
  •  Apoio a través da Asesores UNED. 
  •  Asistencia do Centro Asociado máis próximo para os estudantes en réxime aberto e liberdade condicionada, o préstamo de libros interbibliotecario, a intermediación para titores e asesores e a organización de actividades formativas e cursos de verán. Poden obter material a través de compra á librería virtual, préstamo interbibliotecario (Bibliotecas da Sede Central por un período de 1 mes desde recepción) e por medio da Biblioteca do Centro Penal. Este programa funciona desde 1982. 

Orixe do proxecto

O presente proxecto xorde a través de varias circunstancias: 

  •  Proposta Inicial de doazón de apuntamentos do delegado Central da Facultade de Psicoloxía á Vicerreitora de Estudantes e Inclusión, algo que se desestimou ao non tratarse de material con ISBN.
  •  Proposta de proxecto de doazón de libros pola delegada da Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía á Vicerreitora Adxunta de Estudantes e Centros Penais. Neste punto leváronse a cabo diversas reunións do Vicerreitorado de Estudantes e Inclusión con Institucións Penais que mostra interese polo mesmo. A partir deste intre coméntase tamén co Vicerreitor de Centros Asociados, que se interesa no mesmo considerando que é un labor moi importante e necesaria e igualmente coméntase co Vicerreitorado de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica, a través da Biblioteca, que apoia o proxecto. Na reunión mantida no Consello Xeral de Estudantes (CGE) do mes de decembro coméntase a proposta e recibe un apoio importante dos seus membros. Por iso decídese realizar o proxecto de forma conxunta co Consello Xeral de Estudantes, xa que se pretende que este sexa un proxecto dos estudantes e para os estudantes, coa colaboración da UNED e diversos estamentos implicados neste labor.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es