Mapa web
Youtube
Campus UNED

Calendario definitivo para as Probas de Acceso á Universidade para Maiores de 25-45 anos e para estudantes internacionais

25 de abril de 2020

Seguindo instrucións dos Ministerios correspondentes a UNED fixou que as probas de Probas de Acceso á Universidade para Maiores de 25-45 anos realizaranse do 9 ao 11 de xullo. En canto á Proba de Competencia Específica para estudantes internacionais, as datas son do 6 e o 8 de xullo. Os calendarios xa están dispoñibles na web.

OURENSE, 25 de abril de 2020.-As Probas de Acceso á Universidade para Maiores de 25-45 anos veñen reguladas, programadas e deseñadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional. Seguindo as súas directrices a UNED, dentro das datas propostas polo Ministerio, fixou a realización das probas do 9 ao 11 de xullo. Os días 9 e 10 de xullo levarán a cabo as probas das materias específicas, e o 11 de xullo desenvolveranse as probas das materias xerais, así como as probas de reserva. O calendario concreto xa está publicado na web de acceso para maiores de 25-45 anos. Por estrita esixencia ministerial a realización das probas será presencial. Implementáronse medidas de adaptación das probas co obxectivo de dotar aos exames da maior optatividad para o estudante. En breve detallaranse as adaptacións concretas nas probas de cada materia.

Acceso para estudantes internacionais

UNEDasiss encárgase da avaliación dos expedientes académicos dos estudantes internacionais e realízalles as probas necesarias para acceder a estudos de grao nas universidades españolas. No 2020 celebraranse dúas convocatorias de Probas de Competencias Específicas (PCE). A primeira desenvolverase no mes de xullo e a segunda en setembro. 

Os estudantes internacionais e nacionais no exterior que queiran presentarse á primeira convocatoria poden matricularse ata o 1 de xuño. Atendendo ás datas establecidas polos ministerios competentes para a celebración da Avaliación para o Acceso á Universidade en España, a UNED estableceu novas datas para a celebración dos seus PCE/EBAU que se farán entre o 6 e o 8 de xullo (reservas o 9 de xullo). Este calendario que se visualizará no resgardo de matrícula, será simultáneo para todos os centros de exame, tanto en territorio español como no resto dos países, aínda que, a celebración dos exames quedará en todo caso condicionada á situación sociosanitaria de cada país no momento dos exames.

Sonia Cubillo

Comunicación UNED

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es