Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

"UNED Ourense está sendo pioneira en establecer redes de cooperación locais, nacionais e internacionais"

6 de julio de 2022

A vicerreitora de Investigación inaugurou na nosa cidade ol congreso internacional de ferramentas dixitales para a resposta humanitaria. Salientou como a UNED traslada o coñecemento a todo o país mediante os seus centros asociados como o ourensán, felicitando ao seu director polo impulso que está dando ao centro universitario de Ourense.

OURENSE, 6 de xullo de 2022. "Neste ano en que a UNED celebra 50 anos, e tras un legado intenso de investigación e progreso, estamos a presenciar un cambio na forma de levar a cabo a investigación trasladándoa a todo o territorio nacional a través dos nosos centros asociados. Desta maneira, a transferencia do coñecemento chega tamén a Ourense, nesta ocasión, mediante este congreso internacional que reflicte plenamente a misión da Universidade en relación ao servizo social e humanitario co que estamos comprometidos. UNED Ourense está a ser pioneira en establecer redes de cooperación locais, nacionais e internacionais contribuíndo así á divulgación do coñecemento e a ciencia aberta". Isto dixo a Vicerreitora Primeira e Vicerreitora de Investigación, Transferencia de Coñecemento e Divulgación Científica da UNED, Rosa María Martín Aranda, no acto de inauguración do Congreso Internacional de Ferramentas Dixitais e Innovación en Resposta Humanitaria. Cooperación e Boas Prácticas, que desde hoxe celébrase en Ourense. Este importante evento científico ten como escenario o Arquivo Histórico Provincial da cidade de As Burgas.

O director do Congreso, Antonio López Peláez, salientou que para os congresistas alí reunidos "é unha honra estar en Ourense, grazas ao dinamismo do centro asociado e o seu director, Jesús Manuel García Díaz. Grazas! A axuda humanitaria é unha prioridade nun contexto no que as catástrofes naturais coinciden no tempo con guerras e todo tipo de conflitos. O noso proxecto ten como obxectivo analizar boas prácticas no ámbito da axuda humanitaria en diferentes países, e deseñar un conxunto de ferramentas dixitais colaborativas que permitan formar mellor aos profesionais, avaliar mellor as demandas e necesidades das persoas, e fortalecer os procesos de inclusión social. Para iso, centrámonos na avaliación participativa, un elemento crave para incluír a todos os actores no proceso de intervención social. Quero agradecer aos membros do proxecto Erasmus K2 Innovation in Humanitarian Response, a súa presenza en Ourense, e tamén a todos os especialistas que van intervir nestes dous días. Moitas grazas".

O Coordinador do Proxecto Erasmus de Innovación en Resposta Humanitaria, o portugués Paulo Pedroso, quen no seu momento foi Secretario de Estado do Trabalho e Formação (1999-2001) e Ministro do Trabalho e dá Solidariedade (2001-2002), fixo unha presentación dos contidos deste congreso que se desenvolve durante este mércores e mañá xoves. Este acto desenvolveuse en inglés e castelán. "Agradezo á UNED esta iniciativa, que moito beneficia ao traballo en curso no ámbito do proxecto InovHumRe, apoiado polo Erasmus+, centrado na inovación en acción humanitaria. Este proxecto reúne equipos universitarios e de ONG’s de Brasil, Colombia, España, Italia, Irlanda, México Portugal e Turquia e xa deu orixe a unha nova unidade curricular en avaliación participativa en acción humanitaria que será ensinada en varios países. Hoxe estamos aquí en Ourense, centrados no uso de ferramentas dixitais con colegas doutros países que veñen incrementar a base sobre a que traballamos. Esta iniciativa, que só foi posible coa enerxía, traballo e o empeño do profesor Antonio López, é un marco no desenvolvemento do noso proxecto e levaremos de Galicia un ovo impulso para ampliar esta rede de investigación".

 A decana da Facultade de Dereito da UNED, Ana Loreto Mohino Manrique, manifestou a súa ledicia pola celebración deste congreso internacional e felicitou a UNED Ourense por acollelo na nosa cidade, co gallo dos 50 anos da nosa Universidade. A decana subliñou a importancia da axuda humanitaria e todo o que elo conleva na investigación científica para mellorala. Dixo deste congreso que “a súa temática aborda cuestións de indubidable actualidade e interese académico. A crise sanitaria provocada pola Covid 19 supuxo un punto de inflexión nas nosas vidas obrigando aos poderes públicos a adoptar decisións e medidas xurídicas, políticas, sociais e sanitarias. Todas elas deron un novo sentido e puxeron de manifesto a necesaria coordinación e cooperación entre os distintos sectores implicados en materia de axuda humanitaria, co fin de ofrecer a mellor resposta aos cidadáns garantindo o benestar das poboacións afectadas por unha crise”. Engadiu que “a acción humanitaria ten como obxecto protexer e salvar vidas, previr e aliviar o sufrimento humano, atender as necesidades básicas e inmediatas da poboación e promover os seus dereitos, desde unha perspectiva de redución da vulnerabilidade e fortalecemento de capacidades #de acordo con os principios de independencia, humanidade, neutralidade e imparcialidade que garantan a súa eficacia. Iso fai que a súa aplicación abarque moi diferentes ámbitos que esixen a súa realización e atención dacordo coas boas prácticas. Así, a asistencia inmediata, urxente e sostible ás persoas en situación de risco esixe, de modo prioritario, a adecuada formación, especialmente en competencias dixitais, dos profesionais dedicados a estas tarefas. Unha adecuada formación neste ámbito esixe conciliar a imprescindible protección de distintos dereitos fundamentais como a honra, a liberdade ou a propia imaxe co uso das ferramentas dixitais”

Mohino Manrique expuxo que “os diferentes relatorios que se desenvolverán permitirannos profundar e debater sobre as principais experiencias de axuda humanitaria e dixitalización en Turquía, Portugal, España, Colombia e Brasil e analizar algunhas ferramentas como a foto-denuncia, o co-deseño e os recursos dixitais. Todo iso permitirá ofrecer un elenco de boas prácticas desenvolvidas en diferentes países como EE.UU., Portugal e España, e obter os mellores resultados tanto no ámbito da axuda humanitaria como no da innovación educativa. Deste xeito o Congreso responderá de modo prioritario ao obxectivo de transferir á sociedade os saberes que aluma a nosa Universidade. Iso resulta de especial significación nun ano no que a UNED cumpre o seu quincuaxésimo aniversario. Esa mesma conmemoración de dez lustros é a que celebra a nosa Facultade de Dereito pois é a primeira titulación oficial coa que a UNED inicia, cunha firmísima vocación de servizo público, a súa andaina de proxección académica co fin, imaxinado e desexado, de chegar a todos os recunchos da xeografía nacional e internacional a través dos nosos Centros Asociados, como o que hoxe lles acolle. Cumpriremos a nosa principal función como Academia: cultivar a ciencia e facer avanzar o coñecemento fomentando a investigación universitaria. Todo universitario debe ser investigador. Non existe Universidade sen investigación, xa que se unha Universidade non investiga transfórmase nunha Universidade desnaturalizada. Hoxe máis que nunca, a Universidade debe tratar de formar e non só de informar, de proporcionar unha bagaxe cultural, académico e científico que permita abordar con competencia e rigor os distintos labores profesionais que a sociedade en cada momento requira, educando e ennobleciendo o espírito humano, de modo que podamos conseguir a transformación do noso mundo e as súas inxustas estruturas sociais. Así, a misión científica, a función profesional e o fin cultural da Universidade deben ser considerados concorrentes e non excluíntes tentando sempre integralos e conxugalos no noso quefacer diario, como quedará amplamente demostrado nos distintos relatorios e nos temas discutidos nas mesmas. E termino, felicitando aos relatores polo que será sen dúbida un alto nivel das súas intervencións e transmitindo a quen fixo posible esta Congreso, Coordinadores, e Centro Asociado de Ourense o agradecemento da nosa Universidade e da nosa Facultade pola organización dun evento universitario de tan alto nivel".

O director de UNED Ourense, Jesús Manuel García Díaz, mostrou o seu agradecemento á "magnífica disposición da Dirección deste Arquivo Histórico Provincial de Ourense por permitir e facer todo o posible para que este congreso póidase celebrar en tan magníficas instalacións. Grazas a Antonio López por traer o congreso a Ourense. Grazas á vicerreitora de Investigación polo seu apoio constante e grazas ás autoridades pola súa presenza. Os centros asociados da UNED, como o noso, están a vivir unha etapa de transición de modo que, sen deixar a súa actividade clásica, aposten por outras iniciativas relacionadas coa empregabilidade, o emprendemento, o desenvolvemento da terra na que actúan, e a promoción da investigación. E aquí estamos hoxe, reunidos ao redor dun gran proxecto de investigación con expertos internacionais, que marca un fito importante na historia de UNED Ourense, e outros que están por vir. Grazas a todos vostedes pola súa presenza na nosa cidade. Espero e desexo que lles guste, que a gocen, que a vivan a fondo e que se divirtan neste congreso. Benvidos!"

No acto de inauguración estaban presentes o tenente de alcalde de Ourense, Armando Ojea Bouzo; o Subdelegado do Goberno, Emilio González Afonso; o Subdelegado de Defensa, Gustavo Doncel Paredes; o tenente coronel da Garda Civil, Rafael López Pinel, o director do Arquivo Histórico provincial, Pablo Sánchez Ferro e o xefe de Bombeiros de Ourense, José Ramón Sánchez.

Entre as intervencións previstas para o primeiro día está a da delegación portuguesa, e así Ana Azevedo sinala que no caso de Portugal, Paulo Pedroso e Jorge Ferreira, do ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, "debaten os desafíos que o sector humanitario enfronta en Portugal, a articulación entre acción humanitaria e servizo social, e a intervención en contexto de emerxencia social. Estas reflexións enmárcanse en proxecto InovHumRe, financiado polo Programa Erasmus+  KA203. Colaboracións Estratéxicas para o Ensino Superior, que pretende mellorar e desenvolver competencias nos estudantes e profesionais de Acción Humanitaria a través do ensino da avaliación participativa en acción humanitaria, baseada na abordaxe de metodoloxías innovadoras". 

Este congreso internacional marca a firme aposta da Dirección de UNED Ourense por continuar desenvolvendo accións científicas de altura na nosa cidade. Así quedou claro neste acto oficial de inauguración, segundo salientou  Jesús Manuel García Díaz, que na imaxe superior pousa coa vicerreitora de Investigación da UNED, Rosa María Martín Aranda e o director do Congreso Internacional, Antonio López Peláez.

Este proxecto europeo denomínase Strategic Partnerships for higher education Innovation in Humanitarian Response: InovHumRe 2020-1-PT01-KA203-078796 Erasmus+ Project KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es