Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

UNED Ourense organiza un novo curso de manipulador de alimentos

31 de enero de 2022

Se celebrará do 14 ao 23 de febreiro en horario matinal e o número de prazas é de 30

OURENSE, 31 de xaneiro de 2022.- Volve a UNED Ourense unha nova edición do Curso de Hixiene e manipulación de alimentos para industrias alimentarias, que se celebrará do 14 ao 23 de febreiro, en liña e en horario de 10.00 a 12.30 horas.

A Hixiene Alimentaria comprende todas as medidas necesarias para garantir a inocuidade sanitaria dos alimentos, mantendo á vez o resto de cualidades que lles son propias, con especial atención ao contido nutricional.  A formación dos manipuladores de alimentos en materia de hixiene alimentaria, no sé é unha esixencia legal, senón que tamén é a principal ferramenta para a prevención das enfermidades transmitidas polos alimentos. A manipulación de alimentos influirá na salubridade e  conservación dos mesmos xa que entramos  en  contacto  directo  ou  indirecto con eles e podemos aportarlle substancias, microorganismos ou obxectos que podan provocar o seu deterioro cedo ou causar dano ao consumidor.

Este curso consta de 25 horas lectivas e da dereito a un crédito ECTS. O docente será Alejandro Alonso Álvarez, licenciado en Bioloxía, especialidade  Biotecnoloxía, Técnico en Prevención de Riscos Laborais.

O programa é o seguinte:

Luns, 14 de febreiro

10:00-12:30 h. Coñecer o concepto contaminación e as principais enfermidades de orixe alimentaria.

Martes, 15 de febreiro

10:00-12:30 h. Coñecer as intoxicacións alimentarias e a correcta manipulación dos alimentos.

Mércores, 16 de febreiro

10:00-12:30 h. Coñecer os principais métodos de conservación e almacenamento dos alimentos.

Xoves, 17 de febreiro

10:00-12:30 h. Recoñecer os sistemas de etiquetaxe, así como os principales sistemas de trazabilidade.

Venres, 18 de febreiro

10:00-12:30 h. Saber os principais métodos de limpeza e desinfección, coñecer os sistemas de xestión de pragas e a xestión de lixo e residuos.

Luns, 21 de febreiro

10:00-12:30 h. Coñecer a elaboración dun Análise de perigos e puntos de control crítico (APPCC)  e os seus principios básicos. Adquirir coñecementos básicos de lexislación e organismos reguladores.

Martes, 22 de febreiro

10:00-12:30 h. Realizar un APPCC con apoio do profesor. Cada alumno deberá entregar o seu APPCC para superar o curso.

Mércores, 23 de febreiro

10:00-12:30 h. Realizar un APPCC con apoio do profesor. Cada alumno deberá entregar o seu APPCC para superar o curso. Ao finalizar a sesión enviarase un test de 28 preguntas a contestar.

O límite de prazas para realizar este curso é de 30. A matrícula custa 35 euros, e se formaliza en liña. 

Diriee o curso Rosa María Garcinuño Martínez, profesora titular e Directora do Departamento de Ciencias Analíticas da Facultade de Ciencias da UNED.

Vai dirixido a interesados en xeral que desexen acreditar e renovar a formación no eido da manipulación de alimentos.

Obxectivos

  • Asumir  unha  actitude   proactiva  en  materia  de  hixiene  alimentaria e fomentar as conductas de traballo seguras e saudables.
  • Adquirir os coñecementos, habilidades  e  destrezas  necesarias para asumir o desempeño das funcións no teu posto de traballo. 

  • Coñecer os principais riscos específicos de  contaminación e as técnicas que podan evitar, disminuir ou  paliar os comportamentos de risco dos traballadores.

Sistema de avaliación

Ao finalizar a formación hai que realizar unha proba de avaliación. Esta proba enviarase ao docente. Tamén deberá entregarse un APPCC como parte da avaliación, sendo excluínte para a obtención do certificado a non entrega do mesmo (5 horas de formación non presencial a distancia).

Colabora o Concello de O Carballiño e imparte o Centro de estudos e aprendizaxe O Carballiño.

Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible

Esta actividade impacta nos seguintes Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible: 3, 6 e 12.

 

 

UNED Ourense

Comunicación      

 

 

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es