Mapa web
Youtube
UNED

A UNED incorpora tres mestradoa novos na súa grella de cursos de posgrao  

24 de junio de 2019

Psicoloxía da intervención social; Ciberseguridade e Exeñería e Ciencia de Datos reforzan o potente programa formativo da Universidade 

OURENSE, 24 de xuño de 2019.- A UNED oferta para o novo curso académico tres novos mestrados do total de 72 que forman a súa grella. Trátase de Psicoloxía da intervención social;  Ciberseguridade e Enxeñería e ciencia de datos.  En canto ao primeiro, ten 60 créditos  ECTS e pode realizarse nun curso ou, de forma máis relaxada, en dous cursos académicos. Está dirixido a licenciados ou graduados en Psicoloxía que queren afondar na súa formación como psicólogos expertos no ámbito da intervención social.

A Psicoloxía da Intervención Social defínese como “un conxunto de saberes e prácticas fundamentadas na ciencia do comportamento humano -a Psicoloxía- que se aplican ás interaccións entre persoas, grupos, organizacións e comunidades, poboacións específicas ou a sociedade en xeral, coa finalidade de conseguir o seu empoderamento, a mellora da súa calidade de vida, unha sociedade inclusiva, a redución das desigualdades e o cambio social. Todo isto mediante estratexias  proactivas e preventivas que dinamizan e favorecen a participación de persoas e comunidades e teñen en conta a diversidade humana”.

O Mestrado ten así como obxectivo proporcionar unha formación experta, baseada no corpo de coñecemento científico da Psicoloxía en xeral e da Psicoloxía Social en particular, dirixido ao empoderamento das persoas e á protección da súa calidade de vida mediante a prevención e resolución dos problemas sociais, tales como as relacións conflitivas entre grupos sociais, a violencia extrema, a exclusión social, os problemas que afectan o benestar e a inclusión social de grupos vulnerables ( p.e., as persoas maiores, os grupos socialmente  estigmatizados, os  migrantes, etc), á convivencia na cidade, a violencia de xénero, as adiccións, entre outros.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=220801

En canto ao Mestrado en  Ciberseguridade, un dos obxectivos estratéxicos da UNED é abrirse a todos os sectores da sociedade con propostas plurais e interdisciplinares. Tamén o é captar estudantes que teñen interese en profundar en materias específicas, como pode ser a  Ciberseguridade, e que xa teñan unha base científica e cultural importante noutras áreas do coñecemento.

O obxectivo principal do mestrado é levar a cabo a formación de estudantes no ámbito da  Ciberseguridade. O programa proposto tentará cubrir os principais aspectos da  Ciberseguridade, facendo fincapé en aspectos técnicos e de lexislación, e desde diferentes puntos de vista dentro da área. Para lograr este fin, os estudantes aprenderán sobre mecanismos de defensa e prevención mediante a auditoría, a monitoraxe, o  hacking ético e a  criptografía, así como de reacción #ante un incidente mediante a xestión de incidentes informáticos e a súa análise forense, tendo en conta en todo momento o marco legal vixente.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=310901

O terceiro mestrado novo é o de Enxeñería e Ciencia de Datos. Desde o punto de vista profesional, o uso e análise dos datos producidos nas diferentes cadeas de produción de xestión da información dixital converteuse nun elemento crave diferenciador e innovador do desenvolvemento produtivo das empresas, especialmente no ámbito dixital. O aproveitamento do coñecemento das regras que rexen os datos, e as estruturas/modelos que poden usarse para poder realizar prediccións de comportamento futuro definiron uns perfís profesionais específicos que se centran na análise dos datos e a creación de modelos preditivos.

Estes perfís profesionais son unha realidade no mercado laboral e están actualmente moi demandados pola súa capacidade para usar estas técnicas para a axuda á toma de decisións ou implementar a aprendizaxe automática (Machine  Learning) en contornas de intelixencia artificial e cognitivos. Por tanto, o obxectivo do mestrado será formar profesionais coas capacidades e coñecementos axeitados para desenvolver procedementos de analítica de datos e implementar solucións de aprendizaxe máquina sobre contornas de xestión de datos masivos. O profesional coñecerá non só estas técnicas, senón que será capaz de implementar solucións computacionales en contornas de datos masivos (Big Data), xestionando a persistencia dos datos sobre diferentes tecnoloxías.

Como obxectivo adicional, preténdese que este perfil profesional poida realizar actividades de innovación e investigación nas institucións que promovan/realicen estas actividades, concretamente nos dominios de aplicación deste tipo de tecnoloxías: Procesamento da linguaxe natural,  Ciberseguridade,  eHealth,  Learning  Analytics, etc. Estes dominios de aplicación tradúcense socialmente en melloras, entre outras, nos sistemas nacionais/privados de saúde, na industria de  retail, o aseguramento da seguridade na xestión/manipulación de datos nas diferentes industrias onde o negocio céntrase na toma de decisións baseadas nos datos (Data Centric) ou as aplicacións da intelixencia artificial en enxeñería (coches automáticos, asistentes, etc.)

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=311001

En canto á matrícula dos estudantes novos, o prazo ordinario de preinscrición/admisión é do 20 de maio ao 10 de xullo de 2019.

Os títulos de Mestrado que non completen as prazas ofertadas no prazo ordinario de preinscrición poderán abrir un prazo extraordinario de preinscrición do 2 ao 9 de setembro de 2019.

No caso de estudantes antigos no Mestrado (estudantes matriculados con anterioridade no mesmo Mestrado, que desexen continualo): o prazo de preinscrición será do 10 de setembro ao 30 de setembro de 2019.

De forma excepcional, o Mestrado Universitario en Psicoloxía Xeral Sanitaria abrirá este prazo do 3 ao 9 de setembro de 2019.

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es